KITAB TAUHID -bagian 1-

elhijaz
elhijaz 3 Min Read

KITAB TAUHID

Bagian 1[1]

وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku.” (QS. adz-Dzariyat:56)

مَآ أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَآ أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ

“Aku tidak menginginkan rezeki dari mereka dan Aku tidak menginkan supaya mereka memberi-Ku makan.” (QS. adz-Dzariyat: 57)

إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ

“Sesungguhnya Allah Dialah Maha Pemberi rezeki Yang mempunyai Kekuatan lagi Sangat Kokoh.” (QS. adz-Dzariyat:58)

Penjelasan seputar kata-kata yang terkandung dalam ayat-ayat di atas:
 • Jin: alam yang tersembunyi dari pandangan mata.
 • Manusia: anak keturunan nabi Adam.
 • Beribadah kepada-Ku: Mengesakan (mentauhidkan) aku.
 • Ibadah: Sebuah nama yang mencakup segala sesuatu yang Allah cintai dan ridhai berupa perkataan dan perbuatan baik yang nampak ataupun tersembunyi.
 • Aku tidak menginginkan rezeki dari mereka: Allah tidak menginginkan mereka untuk memberi rezeki kepada diri-diri mereka atau kepada yang lainnya.
 • Dan aku tidak menginginkan mereka supaya memberi-Ku makan: Allah tidak menginginkan mereka untuk memberi makan diri-diri mereka atau lainnya, melainkan Allah menyandarkan rezeki dan pemberian makan tersebut kepada diri-Nya, karena makhluk adalah tanggungan Allah. Maka siapa saja yang (merasa pent.) memberi makan mereka, seakan-akan telah memberi makan Rabb Azza wa Jalla.
 • Ar-Razzaq: banyaknya rezeki untuk makhluk-Nya.
 • Dzu al-Quwwah: Yang memiliki kekuatan.
 • Al-Matin: Yang sangat kokoh.
Penjelasan secara umum dari kandungan ayat-ayat di atas:
 • Allah memberitahu kita bahwasanya Dia-lah yang menciptakan jin dan manusia, dan hikmah dari penciptaan mereka adalah pengesaan terhadap Allah di dalam ibadah dan pengkufuran kepada selain-Nya.
 • Dan sesungguhnya Allah tidak menciptakan mereka untuk kepentingan Diri-Nya sendiri, melainkan Allah menciptakan mereka untuk beribadah dan Allah menanggung rezeki-rezeki mereka. Allah Maha Jujur dalam menepati janji-Nya, Maha Kuasa untuk mewujudkannya, karena Dia Maha Kuat dan Maha Kokoh.
Faidah-faidah yang dapat diambil dari ayat-ayat di atas:
 1. Sesungguhnya hikmah dari penciptaan jin dan manusia adalah pengesaan Allah di dalam ibadah.
 2. Penetapan adanya jin.
 3. Kesempurnaan Maha kaya Allah dari makhluk-Nya.
 4. Sesungguhnya sumber rezeki itu dari Allah, akan tetapi seorang hamba diperintahkan untuk melakukan upaya sebagai sebab (untuk meraih rezeki tersebut).
 5. Penetapan dua bagian dari nama-nama Allah yaitu ar-Razzaq dan al-Matin.
Kaitan ayat tersebut dengan permasalahan tauhid:

Ayat yang mulia tersebut menunjukkan hikmah dari penciptaan jin dan manusia, yaitu untuk mengesakan (mentauhidkan) Allah di dalam ibadah dan pengkufuran (pengingkaran) kepada selain-Nya.

-Semoga bermanfaat dan penuh keberkahan-

Diterjemahkan oleh: Anggota grup WA El-Hijaz Muslimah Centre.
Dimurajaah oleh: Abu Aisyah Imron Rosyid Astawijaya.

[1]Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul’aziz as-Sulaiman al-Qar’awiy, Al-Jadid fi syarhi kitab at-Tauhid, (Jeddah: Maktabah as-Sawariy lit-tauzi’, cet. 2003 M) hal. 17-19.

Share This Article